VAALITEEMAT

ON AIKA RAKENTAA TASA-ARVOISEMPAA SUOMEA

Hoitoa ja huolenpitoa ajantasaisesti. Hoitoon pääsy helpommaksi. 

Talous ja palveluiden tarjonta tasapainoon. Luodaan uutta, pidetään toimivat yksiköt.

Vahvistamme lähipalveluja!

Keskustan ratkaisu lähipalveluiden vahvistamiseksi rakentuu kolmesta tekijästä.

  1. Jokaiseen kuntaan vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema.
  2. Parempi työarki ja työpaikka henkilöstölle.
  3. Yhdellä yhteydenotolla oikea-aikaiseen hoitoon.

Keskustan vaihtoehto turvaa lähipalvelut

Jokaisessa kunnassa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema, josta lähipalvelut saa sujuvasti ja nopeasti - yhdestä paikasta. Palvelupisteiden tarjoamat palvelut voivat olla erilaisia alueen ihmisten tarpeiden mukaan.

Lähipalveluilla voidaan purkaa ja ennaltaehkäistä hoitojonojen syntymistä.

Jokainen ikäihminen saa omalla alueellaan inhimillisen ja laadukkaan hoivan, asuu hän sitten hoivakodissa tai kotona.

Oppilashuollon palvelut tuodaan koulujen yhteyteen, lasten ja perheiden palvelut heidän arkeensa.

Keskustan vaihtoehto edistää terveyttä ja hyvinvointia

Palvelut tukevat hyvinvointia. Hyvinvointialue vastaa kokonaisvaltaisesti ihmisten terveyttä ja hyvinvointia edistävistä palveluista.

Kunnilla, alan yrityksillä ja kolmannen sektorin toimijoilla on merkittävä rooli terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Jokainen kantaa vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja näin voi ehkäistä mahdollisia sairauksia jo ennakolta.

Keskustan vaihtoehto yhdistää sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut

Uudistuksen keskeinen tavoite on kohdella ihmistä kokonaisuutena eikä laittaa häntä siiloihin: terveyskeskuksen, sosiaalitoimen tai erikoissairaanhoidon "lokeroon".

Ensihoidon ja pelastuslaitoksen yhteistyön tulee olla saumatonta ja sujuvaa. Näin lisätään turvallisuutta, turvataan palveluja ja pidetään vasteajat kohtuullisina myös harvaan asutuilla ja syrjäisemmillä alueilla.

Sopimuspalokuntien toimintaedellytykset on turvattava.

Keskustan vaihtoehto parantaa henkilöstön saatavuutta ja työhyvinvointia

Työolot, johtaminen ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön lisäävät henkilöstön työssä jaksamista ja hyvinvointia sekä alan houkuttelevuutta.

Lääkäreiden, hoitajien ja muiden ammattilaisten saatavuus paranee: toimintaa tiiminä, enemmän mahdollisuuksia edetä, kouluttautua ja kehittää omaa työarkea.

Tekniikka helpottamaan työtä ja korvaamaan rutiinitehtäviä.

Keskustan vaihtoehto kehittää ja rakentaa tulevaisuutta

Terveysteknologia tarjoaa uusia tapoja myös sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Digitalisaatio ja liikkuvat palvelut tuovat palvelut jopa kotisohvalle.

Kotiin tuotavat hoito-, turva- ja hoivapalvelut tukevat kotona asumista pitempään.

Hyvinvointialueet tarjoavat sosiaali- ja terveysalan yrityksille viitealustan.

Keskustan vaihtoehto yksinkertaistaa hallintoa ja vakauttaa julkista taloutta

Vastuu palveluista siirtyy 200 sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolta 21 hyvinvointialueelle ja Helsingin kaupungille.

Vaaleilla valittavat päättäjät vastaavat palvelujen kehittämisestä ihmisten parhaaksi jokaisella alueella siten, että palveluja saa myös pienissä ja syrjäisissä kunnissa.

Kustannuspaineita hillitään parhaiten panostamalla lähipalveluihin, toimiviin hoitopolkuihin, nopeaan palveluihin pääsyyn ja sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Keskustan vaihtoehto on ensi askel kohti todellista maakuntien Suomea

Asiat tunnetaan parhaiten lähellä.

Keskustan tavoitteena on mahdollisimman pian toteutuva aito ja nykyistä laajempi kansanvaltainen maakuntahallinto.

Valtaa on siirrettävä ministeriöistä ja muusta valtionhallinnosta lähemmäs suomalaisia.

Lainsäädännön pitää jättää tilaa joustavuudelle, niin että palvelut voidaan järjestää alueiden kannalta tarkoituksenmukaisesti.