KAISA KAUPPINEN #38

ON AIKA RAKENTAA TASA-ARVOISEMPAA SUOMEA myös seurakunnassa
 
🍀🇫🇮  

Äänestä 

KAISA KAUPPINEN #38

Seurakuntavaaleissa marraskuussa 2022 kirkkovaltuustoon Kempeleessä.

Arvoisa äänestäjä. Työssäni terveydenhuollossa olen nähnyt avuntarvitsijoita vauvasta vaariin. olen järjestämässä heille kaikille hyvää ja laadukasta hoitoa. Hoitoa pitää saada silloin, kun sitä tarvitaan. Julkinen sektori on edelleen se taho, joka vastuullisesti tuottaa terveyspalveluita. 

Terveyspalvelut rahoitetaan verotuloista. Julkinen sektori on jatkossakin se taho, joka määrittelee terveyspalvelut ja päättää niistä suoraan. Aika on päivittää terveydenhuollon rakenteet tähän päivään ja rahoituspohja kestävälle tasolle. Kestäviä terveyspalveluita voidaan tuottaa vain sopimalla yhteisistä arvoista ja tavoitteista, mihin pyritään. Valvonta tulee olla kunnossa.


Tämän hetken julkisen terveydenhuollon toiminta on pitkälle hiottu ja testattu toimivaksi, joka ei kuitenkaan rakenteellisesti ole sitä, mitä tarvitaan. Ei romuteta nykyistä systeemiä, vaan kehitetään sitä yhteisvastuulliseksi. Kaadetaan raja-aitoja erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Laitetaan ne saman hallinnon alle samoille hartioille. Hoidon jatkuvuus vaatii tätä. Hoitoketjut tulee saada toimiviksi. Sairaalasta kotiutuvan vanhuksen hoidosta tulee kotihoidon saada tieto reaaliaikaisesti.

Puhutaan sosiaali- ja terveydenhuollosta. Tarvitsemme terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja pelastustoimen rakenteellisen uudistuksen. Aloitetaan uudistaminen jukisten terveydenhuoltojen uudistamisesta ja hallinnon yhdistämisestä. Muistetaan, mitä puhuttiin perus- ja erikoissairaanhoidon yhdistämisestä saman katon alle. Terveydenhuolto tarvitsee maakunnan suuruisen toimijan, joka tuottaa tasalaatuista terveydenhuoltoa yhdenvertaisesti. Lue lisää...

VAALITEEMAT

Terveyttä ja huolenpitoa ajantasaisesti. Talous ja palveluiden tarjonta tasapainoon. Luodaan uutta, pidetään toimiva

Lue lisää...

AJANKOHTAISTA

 lue lisää...

SEURAKUNTA-VAALIT 2022

Vaalipäivä:

20.11.2022

Ennakkoäänestys:

8. - 12.11.2022 


 


KAISA KAUPPINEN - Tervettä järkeä