Äänestä 48

KAISA KAUPPINEN 

                Kuntavaaleissa 2021
                Kempeleen valtuustoon
                 


Arvoisa äänestäjä. Työssäni terveydenhuollossa olen nähnyt avuntarvitsijoita vauvasta vaariin. Vaadin heille kaikille hyvää ja laadukasta hoitoa. Hoitoa pitää saada silloin, kun sitä tarvitaan.Julkinen sektori on edelleen se taho, joka vastuullisesti tuottaa terveyspalveluita. 

Terveyspalvelut rahoitetaan verotuloista. Julkinen sektori olkoon jatkossakin se taho, joka määrittelee terveyspalvelut ja päättää niistä suoraan. Aika on päivittää terveydenhuollon rakenteet tähän päivään ja rahoituspohja kestävälle tasolle. Kestäviä terveyspalveluita voidaan tuottaa vain sopimalla yhteisistä arvoista ja tavoitteista, mihin pyritään. Valvonta tulee olla kunnossa.

Tämän hetken julkisen terveydenhuollon toiminta on pitkälle hiottu ja testattu toimivaksi, joka ei kuitenkaan rakenteellisesti ole sitä, mitä tarvitaan. Ei romuteta nykyistä systeemiä, vaan kehitetään sitä yhteisvastuulliseksi. Kaadetaan raja-aitoja erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Laitetaan ne saman hallinnon alle samoille hartioille. Hoidon jatkuvuus vaatii tätä. Hoitoketjut tulee saada toimiviksi. Sairaalasta kotiutuvan vanhuksen hoidosta tulee kotihoidon saada tieto reaaliaikaisesti.

Puhutaan sosiaali- ja terveydenhuollosta. Tarvitsemme sosiaalihuollon uudistuksen, mutta emme sosiaali- ja terveydenhuollon pakkoavioliittoa. Pidetään sosiaalipuoli erillään terveydenhuollosta. Aloitetaan uudistaminen jukisten terveydenhuoltojen uudistamisesta ja yhdistämisestä. Muistetaan, mitä puhuttiin perus- ja erikoissairaanhoidon yhdistämisestä saman katon alle. Pidetään sosiaalipuoli erillään terveydenhuollosta. Terveydenhuolto tarvitsee ehkäpä koko maan suuruisen toimijan, joka tuottaa tasalaatuista terveydenhuoltoa koko maahan yhdenvertaisesti. Lue lisää...

VAALITEEMAT

Kansalaisen sujuva arki, asuminen ja ympäristö sekä toimeentulo ovat...

Lue lisää...

AJANKOHTAISTA

 lue lisää...

pKUNTAVAALIT 2021

Vaalipäivä:

13.6.2021 

Ennakkoäänestys kotimaassa:

26.5. - 8.6.2021

Ennakkoäänestys ulkomailla:

2. - 5.6.2021


KAISA KAUPPINEN - Tervettä järkeä