VAALITEEMAT

Terveydenhuolto saman katon alle. Hoitoa ajantasaisesti. Talous ja palveluiden tarjonta tasapainoon.

Terveys turvallinen arki

Terveydenhuolto. Perheiden palvelut paremmaksi. Turvallisuus. Liikkumisen esteettömyys.

Kuva: Keskusta
Kuva: Keskusta

Terveydenhuolto

- Ihmisten hoitoon pääsy paremmaksi. Hoitoon on päästävä sairauden yllättäessä nopeasti.

- Nuorille järjestettävä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja.

- Kotiin tuotavat terveydenhuollon ja muut kotona pärjäämistä edistävät palvelut otettava kehittämisen kohteeksi.

- Hoitotakuun ylittämisestä ankarammat sanktiot. Nyt ne eivät toimi.

- Kiireelliseen hoitoon pitää päästä heti.

- Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon raja-aidat pois. Hoitoketjut toimiviksi. Hoidon jatkuvuus turvattava.

- Vanhusten hoitoon laatukriteerit. Vanhusten laitoshoitoon hoitaja mitoitus 0.7 hoitajaa vanhusta kohden on hyvä.

- Kotihoidon resurssit kuntoon. Hoitotarvikkeet kuuluttava hoitoon.

- Vanhusten ja vammaisten kotona asumista on tuettava paremmilla palveluilla.

-Huonokuntoista vanhusta ei saa jättää kotiin heitteille vaan palvelun tarpeen mukainen hoitopaikka on järjestyttävä.

- Lääkärin vastaanotot takaisin. Pelkät hoitaja vastaanotot vaarantavat sairauksien diagnosoinnin. 

- Perusterveydenhuollon arvostus ja resurssit oikeasti kuntoon. Ammattitaito ja osaaminen arvoon perusterveydenhuollossa. Palautetaan julkinen perusterveydenhuolto takaisin kansalaisten perus terveydenhuolloksi.

- Terveydenhuollon prosessit asetettava tarkastelun kohteeksi. Johtaminen ja rahankäyttö tarkasteluun. Matalat organisaatiot. Sosiaali- ja terveydenhuollon  kokonaisuus suuremmille hartioille.

- Silmälasit ja hammasproteesit luokiteltava apuvälineiksi.

- Terveydenhuollon järjestämisvastuu on säilytettävä julkisen puolen tehtävänä. Julkisen terveydenhuollon palvelut on säilytettävä kattavana. Yksityisen sektori voi olla renkinä palveuita täydentämässä tarvittaessa.

Ihmisten palvelut paremmaksi
 perheet & yksin asuvat

-Lasten aseman tosiasiallinen parantaminen. Huoltajien vastuu ja oikeudet oltava tasapainossa.

- Perus- ja toisen asteen koulut on pidettävä lähellä.

- Päivähoitoa vai varhaiskasvatusta. Käytävä keskustelu, miten määritellään pienten lasten hoiva. 

- Kotihoidon tuki säilytettävä. Perhevapaiden pitäminen säilytettävä perheiden päätösvallassa.

- Erityisen huonossa asemassa olevien perheiden palvelut perheen tarpeen mukaan annettava yksilöllisesti. 

- Yksinhuoltajien perheiden tarpeet erityiseen huomaan.

- Kaikenlaiset perheet kunniaan.

- Kunnallinen kotiapu takaisin perheisiin perheen normaalina palveluna ilman, että perheen tarvitsee olla sosiaalihuollon asiakkaana.

- Yksin asuvien asiat esille perheiden rinnalle. Etävanhemman velvollisuudet ja tarpeet huomioon.

- Ydinperhe käsitteen rinnalle monen sukupolven yhdessä asuminen. Ylisukupolvista ajattelua julkiseen palvelutuotantoon perheiden hyvinvointia tukemaan.

Turvallisuus ja kansalaisen arki

- Poliisille lisää rahoitusta tutkinta-aikojen lyhentämiseksi.

- Lähiöpoliisi malli kaupunkien lähiöihin ja taajamiin. Poliisi näkyviin näin kaupunkien ihmisten arkeen kaikissa elämäntilanteissa. 

- Kyberturvallisuuteen on panostettava. Poliisin valtaoikeudet on pidettävä ennallaan tai niitä on korotettava.

- Arjen turvallisuutta nuorille nuoria ohjeistamalla. Poliisi ja viranomaiset vanhempien avuksi. Nettipoliisien toimintaa tehostettava.

- Poliisin, tullin ja rajavartioston toiminta ja yhteistyö tärkeää turvallisuustilanteen tietojen vaihtamiseksi. 

- Suomeen tulo jatkossa vain tarvittavilla asianmukaisilla asiakirjoilla, kuten passilla ja tarvittaessa viisumilla.

- Koronan leviämisen estämiseksi on tärkeää rajavalvonnassa saada voida vaatia Suomeen tulijoilta todistusta negatiivisesta koronatesti tuloksesta, sairastetusta koronasta tai rokotuksesta.

Liikkumisen  helppous ja esteettömyys

- On panostettava ketteriin engergiaystävällisiin busseihin, joiden reittejä voidaan vapaasti suunnitella sen mukaan, kun asutus ja liike-elämän tarpeet kehittyvät.

- Runkotieverkosto kuntoon ja järkeviä oiko- ja kehäteitä rakennettava. Rataverkoston laajentaminen järkevästi suoraan suurten kaupunkien välillä sekä järkeviä oikoratoja rakentamalla.

- Hyvän julkisen liikenteen rinnalle autoilun helpottaminen ottaen huomioon autoilua välttämättä tarvitsevat. Autolla liikkuminen on joillekin ihmisille ainut tapa liikkua.

- Esteetön liikkuminen on otettava huomioon kaikkialla.  Esteettömyyttä tarvitsevat kaikki, kuten lastenvaunuja käyttävät ja pyörällä kulkevat sekä rappusia vaikeasti nousevat vamman, sairauden tai vanhuuden takia liikkumisrajoitteiset. 

- Ilmaiset autopaikat palveluiden vierellä eläkeläisille ja pienten lasten perheille inva tunnuksia käyttävien lisäksi. 

- Esteetön Suomi on kaikille helpompi liikkua

- Kotihoidon työntekijöiden autoille ilmainen ja vapaa pysäköinti mihin tahansa 24 h / 7 vrk. Kotihoidon työntekijöiden sakottaminen lainvastaiseksi.

IHMINEN JA YMPÄRISTÖ

Asumiseen vaihtoehtoja. Asumisen ja energian hinta. Hyvinvointia metsästä ja pellolta.

Asumiseen vaihtoehtoja

- Nykyisen kerrostalorakentaminen vähemmälle ja  enemmän rivitalojen, townhouse -tyyppisiä ja omakotitaloja rakentamista kaavoituksella ja maankäyttöä ohjaavalla lainsäädännöllä.

- Omakotitalossa luonto on takapihallamme.

- Autopaikkoja tarpeeksi taloyhtiöiden pihoihin. Luonto lähelle omaa kotia suuremmalla tontti koolla. Tämä kaavoitusta ohjaavaan lainsäädäntöön.

- Vaihtoehtoja asumisen omistamisen muotoihin ja yhteisöasumiseen. Osuuskunta ja kaveriasuminen.

- Mahdollistettava ihmisten parempi omaehtoinen yhteisen kerros-, omakotitalon, rivitalon tai muun yhteisen osakeyhtiö tai muun omistus -muotoisen talon rakentaminen omakustanteisesti.

Asumisen ja energia

- Strategisesti tärkeät luonnolliset monopolit kuten sähköverkot on palautettava ja pidettävä valtion hallussa.

- Asumistuet kuntien vastuulle, maksaminen ja rahoitus kuntien budjetista. Toimeentulotukeen katto asumisen kustannuksiin.

- Kaupungeista maalle muuttoa on kannustettava ja tuettava. Maalla asuminen on edullista ja mukavaa.

- Aurinkoenergian käyttöönottoa on kannustettava ja tuettava yksityisen asukkaan tai taloyhtiön energiamuotona. Aurinkoenergia on tulevaisuuden energia omakotitalo asukkaille. Sillä voi ladata omalla kotipihallaan myös sähköauton. 

- Aurinkoenergia on puhdasta, lähes saasteetonta energiaa, toisin kuin ydinvoima, joka saastuttaa maailma vielä miljardien vuosien päästä meidän jälkeen.

-Tuulienergiaa saatava lisää ilman valtion tukea. Tuuli- ja aurinkoenergia ovat vähiten saastuttavaa energiaa.

- Maalämmön käyttöönottoon kannustaminen. Bioenergiaratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon kannustettava. 

Hyvinvointia metsästä ja pellolta

- Hakataan ja hoidetaan metsää. Suuri tukkipuu ei enää sido hiiltä. Yhden kaadetun puun tilalle istutetaan kaksi uutta. Metsän hakkuut lisäävät näin hiilen sitomista kaksin verroin metsän kasvun kiihtyessä. Voimakkaasti kasvava taimikko sitoo tehokkaasti hiiltä. 

- Suomi elää metsästä. Metsä tuottaa myös huomattavasti verotuloja. Jokainen suomalainen saa hyvinvointia metsästä.

- Puurakentamista on lisättävä julkisessa tuotannossa ja siihen on kannustettava. Puutalossa hiili on tallessa.

- Kestävää hyvinvointia biotaloudesta. Puusta uusiutuvaa materiaalia muovin ja monen muun tilalle. 

- Kannustetaan kuntia raivaamaan kaupunkimetsät ja risukot viihtyisiksi puistoiksi, joissa on helppo ja mukava ihmisten ja kotieläinten liikkua. Hiihtolatuja ja lenkkipolkuja lisää metsiin ja pelloille. Terveyshyötyä saadaan näillä lisää.

- Metsä tuottaa uusiutuvaa bioenergiaa. 

- Lähiruokaa suomalaisiin kouluhin, sairaaloihin ja muihin julkisiin palveluihin. Huolehditaan siitä, että saamme edelleen eettisesi kestävää ja puhtaasti tuotettua suomalaista ruokaa. Lähiruokaa on kaikkialla Suomessa tuotettu ruoka. 

- Pellot ja nurmet sitovat tehokkaasti hiiltä. 

- Kasvihuonepäästöjä on alennettava ja ympäristön konkreettinen turmeleminen tehtävä ankarammin rangaistavaksi.

TOIMEENTULO

Suomen arvoisia tekoja.

- Lapsilisiin korotukset ja indeksikorotukset on taattava.

- Eläkkeisiin indeksikorotukset taattava pysyvästi. Poistetaan taitettu indeksi. Pienempien eläkkeiden korotus.

- Turhat yritystuet pois, viedään nämä rahat tarvittaviin korotuksiin lapsille ja eläkeläisille.

- Yrittäjän ja viljelijän byrokratiaa ja velvollisuuksia purettava.

- Perusterveydenhuollon potilasmaksut pois, myös perus hammashoidon maksut. Hammashoito on osa tärkeää perusterveydenhuoltoa.

- Palkalla on tultava toimeen. 

- Huomioidaan he, ketkä ovat kasvattaneet lapset pienellä palkallaan ilman yhteiskunnan tukia.

- Autetaan ihmisiä itse itsestään pitämään huolta ja tekemään toimenpiteitä itsensä hyväksi.

- Sosiaaliturvan uudistus.

- Tasa-arvoa Suomen kuntien asukkaiden verotukseen. Kaikkiin kuntiin kuntavero samanperusteiseksi. 

KAISA KAUPPINEN - Tervettä järkeä